19 dec 2023

47% av billiga elprylar bryter mot lagen

Nästan hälften av hemelektroniken på den svenska marknaden innehåller så stor mängd farliga ämnen att de inte får säljas inom EU. Detta beror främst på att många företag inte känner till vilka lagkrav som gäller. Allt enligt en rapport från Kemikalieinspektionen.

Latest news!

In this section, you will find the latest news at Chemity!

Sounds interesting. Please contact me!