Vi älskar att prata compliance

Tillsammans har vi mer än 60 års erfarenhet av att hjälpa företag efterleva miljö-, hälso-, och kemikalierelaterad produktlagstiftning, både inom EU och nationellt. Området kommer alltid att vara komplext och krångligt, och det är därför vi brinner för att göra allting enklare och säkrare, både för ditt företag och dina kunder.

Chemity Stockholm
Rökerigatan 19
121 62 Stockholm

Email: info@chemity.se
Telefon: 073 340 04 61

Chemity Jönköping
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping

Email: info@chemity.se
Telefon: 073 340 04 61

Chemity Köping
Stationsgatan 1
731 30 Köping

Email: info@chemity.se
Telefon: 073 340 04 61

Book a demo

We’ll demonstrate how the system operates within 30 minutes. Additionally, we can conduct a live test of one of your products directly in the system. 

Sounds interesting. Please contact me!